Sản phẩm chính hãng

blank   Miễn phí vẫn chuyển

blank   Tích điểm đơn hàng

blank   Hướng dẫn mua hàng

1. Anak Store Membership

Anak Store Membership là chương trình Khách hàng Thân Thiết, mang đến những ưu đãi và những quyền lợi đặc biệt dành riêng cho khách hàng thân thiết của Anak Store. Tài khoản thành viên được quản lý và cập nhật theo số điện thoại.

Anak Store Membership mới được cập nhật và áp dụng bắt đầu từ ngày 01.09.2022

2. Làm sao để trở thành khách hàng thân thiết của Anak Store

Bạn sẽ trở thành Khách hàng thân thiết Anak Store ngay khi bạn đăng ký thành viên tại website Anak Store và mua sản phẩm bất kỳ đầu tiên. 

Ngoài ra, bạn sẽ cần cung cấp những thông tin cần thiết sau để nhận Ưu đãi thành viên từ Anak Store (chỉ cần cung cấp trong lúc đăng ký thành viên)

 • Họ tên
 • Số điện thoại
 • Ngày sinh nhật (cung cấp sau khi đăng ký thành viên xong )

Trong các lần mua hàng kế tiếp bạn chỉ cần cung cấp Số điện thoại khi giao dịch để nhân viên Anak Store hỗ trợ.

3. Thời gian và cách thức xếp hạng thành viên?

Thành viên sẽ được thăng hạng ngay lập tức khi đạt chi tiêu tích lũy cần thiết.

Hạng thành viên được tính dựa trên chi tiêu tích lũy trong 01 năm như sau:

 • Thành viên Đồng: Chỉ cần phát sinh đơn hàng trị giá từ 500.000đ đầu tiên
 • Thành viên Bạc: Chi tiêu tích luỹ đạt 3 triệu sẽ trở thành thành viên Bạc
 • Thành viên Vàng: Chi tiêu tích luỹ đạt 15 triệu sẽ trở thành thành viên Bạc
 • Thành viên Kim Cương: Chi tiêu tích lũy từ 25 triệu trở lên

4. Làm sao để được tích luỹ chi tiêu?

Khách hàng vui lòng đăng nhập vào website Anak Store trước khi mua hàng với thông tin theo thông tin đăng ký thành viên

Khi mua hàng tại cửa hàng, khách hàng vui lòng cung cấp số điện thoại để nhân viên bán hàng tích luỹ điểm khi mua hàng cho khách

Lưu ý: mọi tích lũy chi tiêu sẽ chỉ được tính trên 01 số điện thoại duy nhất, là số đã đăng ký thành viên Anak Store

Đối với trường hợp đổi/trả hàng, giá trị tích luỹ sẽ tăng/giảm ngay lập tức theo giá trị mà bạn thanh toán.

5. Quyền lợi của khách hàng thân thiết Anak Store là gì?

 • Thành viên Đồng:

– Tặng 1 mã giảm giá 10k cho đơn hàng từ 100k ngay sau khi thăng hạng

– Được 1 lần miễn phí vận chuyển bất kỳ đơn hàng nào tiếp theo (3 tháng kể từ ngày thăng hạng)

– Tặng mã giảm giá trong tháng sinh nhật trị giá 30k cho đơn hàng từ 300k

 • Thành viên Bạc

– Giảm 2% cho mỗi lần mua sắm kế tiếp

– Tặng 1 mã giảm giá 20k cho đơn hàng từ 100k ngay sau khi thăng hạng

– Được 2 lần miễn phí vận chuyển bất kỳ đơn hàng nào tiếp theo (3 tháng kể từ ngày thăng hạng)

– Tặng mã giảm giá trong tháng sinh nhật trị giá 30k cho đơn hàng từ 300k

 • Thành viên Vàng:

– Giảm 3% cho mỗi lần mua sắm kế tiếp

– Tặng 1 mã giảm giá 50k cho đơn hàng từ 200k ngay sau khi thăng hạng

– Được 3 lần miễn phí vận chuyển bất kỳ đơn hàng nào tiếp theo (3 tháng kể từ ngày thăng hạng)

– Tặng mã giảm giá trong tháng sinh nhật trị giá 30k cho đơn hàng từ 300k

 • Thành viên Kim Cương:

– Giảm 5% cho mỗi lần mua sắm kế tiếp

– Tặng 1 mã giảm giá 100k cho đơn hàng từ 300k ngay sau khi thăng hạng

– Được 5 lần miễn phí vận chuyển bất kỳ đơn hàng nào tiếp theo (3 tháng kể từ ngày thăng hạng)

– Tặng mã giảm giá trong tháng sinh nhật trị giá 30k cho đơn hàng từ 300k

 

Cùng các chương trình và ưu đãi khác dành riêng cho thành viên sẽ được gửi thông tin qua tin nhắn Zalo, Email hoặc Facebook.